klokbok från lucs

Studiecirkel med LUCS

Nu startar en studiecirkel. Som grundmaterial har vi boken ”Klokbok – om lokal Unescosamverkan i Sverige” . I fem träffar lyfter vi frågor som rör demokrati, interkulturellt förhållningssätt och långsiktigt arbete för social hållbarhet. Varje träff inleds med korta föredrag som ger olika perspektiv på kursens teman och öppnar för diskussion och erfarenhetsutbyten i mindre…