Bild av Robert Nyberg ur Paul Lappalainens bok Lika rätt

Läs om att främja lika rättigheter

Utöver det självklara, att följa diskrimineringslagen, finns det mycket som både offentliga och privata aktörer kan och behöver göra för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter. Nu tillgängliggör vi Paul Lappalainens skrift ”Lika rätt” som pdf att hämta gratis här. I skriften lyfts fram idéer och verktyg som civilsamhället, i synnerhet de som tillhör…

Teskedsorden och Malmö mot diskriminering nya medlemmar i Unesco LUCS

Teskedsorden och Malmö mot diskriminering är två nya medlemmar i Unesco LUCS. De valdes in på medlemsmötet den 2 mars 2018. Teskedsorden är en stiftelse med mottot ”Tillsammans för mångfald och tolerans” och de arbetar med unga människor genom kulturprojekt i skolan. Nyligen lanserade de, tillsammans med Mångkulturellt centrum och Anna Lindh Foundation, spelet Reality…