Pilotägare: Malmö stad.

 

Handlingsplanen mot diskriminering som reviderades under 2013-2014 i nära samverkan med civilsamhället i Malmö har ”döpts” om till Strategisk utvecklingsplan för arbetet mot diskriminering i Malmö stad. Utvecklingsplanen har en tydligare målkedja, vilket ska underlätta för respektive förvaltning att jobba med utvecklingsplanen.

 

Stadskontoret arbetar nu med att implementera planen i stadens förvaltningar. Det innebär inledningsvis att:

  •  Sprida och göra Utvecklingsplanen känd i stadens förvaltningar.
  •  Anordna utbildningar för chefer och ledare samt hr-personal i diskrimineringslagen.
  •  Anordna utbildning inom normkritik för stadens kommunikatörer.
  •  Starta en forskningscirkel med deltagare från staden samt civilsamhället. Målsättningen är att ta fram en enhetlig metod för att kunna göra normkritiska granskningar av våra verksamheter.
  •  Ta fram en normkritisk verktygslåda med metoder och redskap för förvaltningarna att använda i granskningar av sina verksamheter.
  •  Sätta samman (och ge utbildning till) ett nätverk av kontaktpersoner på respektive förvaltning.
  •  Hålla öppna seminarier och konferenser inom antidiskriminering i samverkan med civilsamhället i Malmö.

Här hittar du mer information om Malmö stads arbete mot diskriminering

Piloten certifierades som LUCS-pilot 2020

 

KONTAKT

Johanna Sjöwall, johanna.sjowall@malmo.se 040-34 04 68