Pilotägare: Rädda Barnen.

 

Satsningen På lika villkor har som syfte att förbättra barns rättigheter och levnadsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden där barnfattigdomen är hög.

I dagsläget pågår verksamheter riktade till barn, unga och föräldrar i stadsdelar i Stockholm, Göteborg, Borlänge och Malmö.

Rädda Barnens övergripande mål för På lika villkor är att minska diskriminering av barn i ekonomisk utsatta områden samt öka deras inflytande över frågor som berör dem och ge dem större möjlighet att kunna påverka sin framtid och sin omgivning. Detta görs bland annat genom att fördjupa kunskapen kring barns rättigheter och genom att skapa mötesplatser och dialog.

Rädda Barnen vill arbeta i partnerskap där vi arbetar tillsammans för att skapa hållbara och långsiktiga samhällslösningar som gynnar barns levnadsvillkor.

 

KONTAKT

Angelica Andersson, angelica.andersson@rb.se
Läs mer om På lika villkor