Kunskapspiloten certifierades av Unesco LUCS 2018.

 

Det finns skillnader i cancervården som inte kan förklaras av att patienter har olika medicinska förutsättningar eller behov. Olika grupper av människor är mer eller mindre benägna att delta i screening, söka vård, delta i studier, ställa krav eller ifrågasätta om vården inte fungerat optimalt. Vårdpersonalens beteende med grund i normer och värderingar påverkar också.

Insjuknande i cancer borde kunna minska om det förebyggande arbetet intensifieras bland annat genom riktade informationsinsatser.

RCC Stockholm-Gotland arbetar intensivt med att öka jämlikheten inom cancerprevention, screening och vård.  I ett unikt samarbete gjordes ett pilotprojekt, som är RCC:s kunskapspilot inom Unesco LUCS, där befolkningen i Botkyrka kommun ges ökade möjligheter att få kunskap om cancer och hur man minskar risken att drabbas. Projektet leds av Arja Leppänen, patientrepresentant och regional processledare vid RCC Stockholm-Gotland.

 

Slutrapport Interkulturellt informationsprojekt i Botkyrka kommun