Pilotägare: Eskilstuna kommun.

 

Piloten handlar om att nyanlända får en personlig ”vän” som på frivillig basis visar en väg in det svenska samhället. Därmed motverkas okunskap, fördomar och segregation och personliga kontakter underlättas, för ett ömsesidigt utbyte samt en chans för nyanlända att träna svenska språket och lära känna svenska samhället.

Läs rapport från Mälardalens högskola

Piloten certifierades som LUCS-pilot 2018.

 

KONTAKT

Stefan Möller

stefan.moller@eskilstuna.se

Tel: 0708-33 27 30