Kunskapspiloten certifierades av Unesco LUCS 2018.

Projektet Flyktingguide/språkvän handlar om att nyanlända människor får en personlig ”vän” som på frivillig basis åtar sig att visa en väg in det svenska samhället. Projektet ska motverka okunskap, fördomar och segregation och har som mål att underlätta personliga kontakter, som går bortom etniska gränser, för ett ömsesidigt utbyte samt att erbjuda nyanlända en chans att träna svenska språket och lära känna svenska samhället.

Läs rapport från Mälardalens högskola

Kontakt:

Stefan Möller

stefan.moller@eskilstuna.se

Tel: 0708-33 27 30