Pilotägare: Mångkulturellt centrum.

 

Vi lever i en visuell kultur. Bilder formar vår uppfattning av världen, andra människor och oss själva. Men många saknar nödvändiga kunskaper för att kunna tolka visuella uttryck. Bilders Makt är en fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film och förklarande texter om stereotypa bilder.

Besök Kunskapsbanken här https://bildersmakt.se/

Kunskapsbanken Bilders Makt har tillkommit med finansiellt stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

Mångkulturellt centrum arbetar nu vidare med frågorna om bilders makt genom en utställning, utbildningsdagar och programverksamhet.

Piloten är avslutad.

 

KONTAKT
Mikael Morberg