Pilotägare: Botkyrka kommun.

 

Rykten som skapar social och mental distans mellan invånare begränsar livschanserna för dem som drabbas, bidrar till att skapa rasism, marginalisering och diskriminering och utgör ett allvarligt hot mot demokratin och innebörden av mänskliga rättigheter. Rykten kan skada tilliten till såväl samhället som i mellanmänskliga sociala möten.

Nya metoder för att skapa ett interkulturellt Botkyrka med lika förutsättningar för alla behöver utvecklas. Olika rykten som florerar i lokalsamhället och det är inte tillräckligt att den övergripande samhällsstrukturen endast bemöter med fakta då fakta alltid kan bemötas av annan alternativ fakta.  Rykten behöver bemötas genom olika former av direkt dialog och genom att involvera lokalsamhället.

 

LÖSNINGEN:

Lösningen innebär arbete på flera nivåer. Metoden har utvecklats i Barcelona och rekommenderas av Intercultural Cities (Europarådet) som ett sätt att utveckla dialog och samarbeten mellan tre aktörsnivåer: Politik, Forskning och Civilsamhället. Samtliga har uppgifter att göra och samverkan dem emellan kan stärka en jämlik kunskapsdelning.

 

PROCESSEN:
Botkyrka kommun startade piloten 2014. Två forskarrapporter, en utställning om fyra rykten 2015, samt EU-projektet ”Det europeiska kunskapsutbytet Communication for Integration (C4i) genomfördes 2014-2016. Lokala antiryktesagenter utbildades under perioden. Utbyte med städer i Europa genomfördes liksom anordnadet av Antirykteskaféer. 2017 förändrades upplägget med fokus på civilsamhället med fortsatta kaféer och sökande efter eldsjälar med kunskap och idéer som kan användas för en metodbok.

 

SAMARBETANDE
2014-2016: Fanzingo, Orten i Fokus, Immigranternas Riksförbund, Mångkulturellt centrum, Södra Sidan, Botkyrka Ungdomsfullmäktige, Riksteatern, Kultur-Fritid och Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun.

2017: Kultur-Fritid och The Good Tribe

 

I januari 2018  publicerades handboken. Läs om den.

Piloten certifierades som LUCS-pilot 2019.

 

 

KONTAKT

Helena Rojas, helena.rojas@botkyrka.se 

stopparyktet@thegoodtribe.com

 

 

Stoppa-ryktet teamet: Josefin Branzell Hertz (skribent), Nohadra Heido (eventkoordinator) och Evelina Lundqvist (projektledare).