Etablerings- och resurscenter

Pilotägare: Vårljus.   Piloten prövar nya grepp för etablering och integration i en tid då alla är överens om utmaningarna samtidigt som det finns få formulerade insatser för kommunerna att beställa. Syftet har varit att erbjuda introduktions- och integrationsinsatser med ett interkulturellt perspektiv, istället för ett mer traditionellt arbetssätt. Den övergripande målsättningen var att skapa…