Interkulturellt ledarskap i förskolan och skolan

Pilotägare: Botkyrka kommun.   En interkulturell skolmiljö genomsyras av gemensamma ordningsskapande normer som, med utgångspunkt i mänskliga rättigheter, bidrar till att identifiera det gemensamma och löser utmaningar utifrån den specifika kontext där de uppstår. Det interkulturella förhållningssättet bygger på det mångkulturella, men kompletterar med att nyansera grupptillhörigheter och säkerställa den enskilda invånarens mänskliga rättigheter. Genom…