På lika villkor

Pilotägare: Rädda Barnen.   Satsningen På lika villkor har som syfte att förbättra barns rättigheter och levnadsvillkor i socioekonomiskt utsatta områden där barnfattigdomen är hög. I dagsläget pågår verksamheter riktade till barn, unga och föräldrar i stadsdelar i Stockholm, Göteborg, Borlänge och Malmö. Rädda Barnens övergripande mål för På lika villkor är att minska diskriminering…