Jämlikhetsdata

Pilotägare: Botkyrka kommun.   Jämlikhetsdata är ett redskap i arbetet mot diskriminering. För att ta medvetna beslut om hur kommunen ställer sig till olika aspekter av jämlikhet/ojämlikhet som inte tillämpas idag har kommunen startat en Unesco LUCS pilot för att undersöka jämlikhetsdata som grund för mål och uppföljning av utvecklingen i Botkyrka som organisation och plats.…