Interkulturellt flyktingmottagande

Pilotägare: Botkyrka kommun.   Piloten har som syfte att beskriva hur flyktingmottagandet i Botkyrka kommun kan transformeras från traditionellt (nuläge) till interkulturellt (önskat läge). Genom att beskriva denna process klargör vi varför den behövs, vilka värden som skapas, vad kommunen behöver leverera utifrån de lagar, regler och kommunala principer som finns i relation till de…