Gör din röst hörd!

Pilotägare: ABF.   Genom folkbildningen – studiecirklar och kulturarrangemang – ges individer nödvändiga verktyg, metoder och kunskap för att göra sina röster hörda och ta plats i samhället. Målet är att människor ska kunna se kopplingen mellan sin egen vardag och på bästa sätt komma till tals och påverka det som står dem närmast om…