Boendekraft

Pilotägare: Botkyrkabyggen. Boendekraft handlar om att erbjuda attraktiva och tillgängliga sätt för hyresgäster att vara delaktiga i och ha inflytande över utvecklingen av sitt bostadsområde. Botkyrkabyggen och Hyresgästföreningen har gemensamt tecknat ett boinflytandeavtal om Boendekraft. Fokus i avtalet ligger på trivselskapande åtgärder och ökad delaktighet bland de boende. Avtalet reglerar inflytandet över boendemiljö, ombyggnad och…