Här hittar du information som framför allt riktar sig till medlemmar i LUCS (Local Unesco Cooperation Sweden): kalendarium, verktyg för planering och genomförande av kunskapspiloter, och annan viktig information.

Tipsa även gärna om lokala aktiviteter som arrangeras av medlemmar eller i omvärlden som kan vara relevanta för LUCS medlemmar.

 

 

Vad händer under hösten 2020?

Under våren ställde LUCS om sin verksamhet, med samtliga möten på distans. Detta fortsätter vi med året ut.

2020 års LUCS-pris, som uppmärksammar en person som utfört insatser som främjar interkulturell dialog och social hållbarhet – i ett lokalsamhälle eller på ett bredare plan, gick till Kate Plaskonis, marknadschef på MINE.

Den 19 november höll LUCS och Mångkulturellt Centrum ett halvdags webbinarium på temat “En för alla – alla för vem? – en dag om demokrati”.

Under hösten startade en gemensam kunskapsprocess för insamling, delande och lärande av en mångfald av berättelser om upplevelser i Corona-pandemins spår. Att gemensamt analysera och lära av olika berättelser kan stärka motståndskraften mot antidemokratiska krafter. I månatliga digitala träffar under oktober 2020 – maj 2021 delar medlemmar insamlade berättelser från sina olika nätverk.

Klokbok – om lokal Unescosamverkan i Sverige lanserades under hösten och är en skrift som samlar erfarenheter och perspektiv från LUCS verksamhet. Boken innehåller reflektioner kring det större sammanhanget som LUCS är en del av och återkopplingar till certifierade piloter.

Höstens sista styrelsemöte är den 11 december.

 

 

Material att ladda ner

Manual Kunskapspiloter med bilaga