Här hittar du information som framför allt riktar sig till medlemmar i LUCS (Local Unesco Cooperation Sweden): kalendarium, verktyg för planering och genomförande av kunskapspiloter, och annan viktig information.

Tipsa även gärna om lokala aktiviteter som arrangeras av medlemmar eller i omvärlden som kan vara relevanta för LUCS medlemmar.

 

Vad händer under april – juni 2020?

Under våren har LUCS, liksom alla andra ställt om sin verksamhet till digitalt, med årsmöte, styrelsemöten och arbetsmöten på distans.

Certifierings-utdelning till Vårljus och prisutdelning för LUCS priset till Charlotta Volkert har skjutits på, till när vi säkert kan träffas fysiskt igen.

Däremot har arbetsmöten kunnat fortsätta som planerat, och tjänstepersoner från Borlänge, Botkyrka, Eskilstuna, Halmstad och Malmö har träffats digitalt för gemensamma diskussioner om pilotarbete, och i synnerhet gemensam informationsinsamling av upplevelser och goda initiativ ser ut i kommunerna givet coronapandemin.

Arbetet med en bok som samlar erfarenheter och perspektiv från LUCS verksamhet pågår, med reflektioner kring det större sammanhanget som LUCS är en del av och återkopplingar till certifierade piloter.

 

 

Möten under 2020

4 september – styrelsemöte (digitalt)
23 oktober – styrelsemöte
11 december – styrelsemöte

 

Material att ladda ner

Manual Kunskapspiloter med bilaga