Här hittar du information som framför allt riktar sig till medlemmar i Unesco LUCS: kalendarium, verktyg för planering och genomförande av kunskapspiloter, och annan viktig information.

Tipsa även gärna om lokala aktiviteter som arrangeras av medlemmar eller i omvärlden som kan vara relevanta för Unesco LUCS medlemmar.

 

Vad händer under januari – mars 2020?

Under januari och februari har Unesco LUCS kansliet besökt Eskilstuna och Borlänge, och fört samtal om nya kunskapspiloter och lokala Unesco LUCS aktiviteter.

En arbetsgrupp utsedd av styrelsen har tagit fram förslag om framtidens Unesco LUCS, med en femårshorisont.

Den 3 april hålls föreningens årsmöte. I samband med detta kommer Kunskapspiloten som Vårljus har drivit tilldelas Unesco LUCS certifiering.

Den 3 april kommer också 2019 års Unesco LUCS-pristagare Charlotta Volkert tilldelas sitt pris.

Senare i april kommer tjänstepersoner från medlemskommunerna träffas för gemensamma diskussioner om pilotarbete och andra aktiviteter som sker lokalt i Borlänge, Botkyrka, Eskilstuna, Halmstad och Malmö.

 

 

Möten under 2020

3 april – årsmöte och Unesco LUCS prisutdelning (Fittja)
5 juni – styrelsemöte (Halmstad)
4 september – styrelsemöte (Eskilstuna)
23 oktober – styrelsemöte
11 december – styrelsemöte

 

Material att ladda ner

Manual Kunskapspiloter med bilaga