Här hittar du information som framför allt riktar sig till medlemmar i LUCS (Local Unesco Cooperation Sweden): kalendarium, verktyg för planering och genomförande av kunskapspiloter, och annan viktig information.

Tipsa även gärna om lokala aktiviteter som arrangeras av medlemmar eller i omvärlden som kan vara relevanta för LUCS medlemmar.

 

 

Vad händer under våren 2021?

LUCS fortsätter med verksamhet på distans med en mängd olika digitala möten och samtal!

Under hösten startade en gemensam kunskapsprocess för insamling, delande och lärande av en mångfald av berättelser om upplevelser i Corona-pandemins spår. Att gemensamt analysera och lära av olika berättelser kan stärka motståndskraften mot antidemokratiska krafter. Under våren fortsätter månatliga digitala träffar där medlemmar delar insamlade berättelser från sina olika nätverk.

Klokbok – om lokal Unescosamverkan i Sverige  är en skrift som samlar erfarenheter och perspektiv från LUCS verksamhet. Boken innehåller reflektioner kring det större sammanhanget som LUCS är en del av och återkopplingar till certifierade piloter. Boken lanserades under hösten och tryckta exemplar har skickats ut gratis under våren.

En klokbokcirkel hålls under mars-maj med utgångspunkt i erfarenheterna och tankarna som finns samlade i klokboken, Cirkeln består av fem digitala träffar på temana kunskapsutveckling, platsfokus, samverkan, utmaningar och gränser.

LUCS, Botkyrka kommun och Mångkulturellt centrum samverkar i det digitala seminariet  ”Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor?” under MR-dagarna 19-21 april.

Årsmöte följt av styrelsemöte hålls digitalt den 14 april. Därefter är nästa styrelsemöte den 2 juni.

 

 

Material att ladda ner

Manual Kunskapspiloter med bilaga