Här hittar du information som framför allt riktar sig till medlemmar i LUCS (Local Unesco Cooperation Sweden): kalendarium, verktyg för planering och genomförande av kunskapspiloter, och annan viktig information.

Tipsa även gärna om lokala aktiviteter som arrangeras av medlemmar eller i omvärlden som kan vara relevanta för LUCS medlemmar.

 

 

Vad händer under hösten 2020?

Under våren ställde LUCS om sin verksamhet, med samtliga möten på distans. Detta fortsätter vi med året ut.

Under september utlystes  2020 års LUCS-pris som uppmärksammar en person som utfört insatser som främjar interkulturell dialog och social hållbarhet – i ett lokalsamhälle eller på ett bredare plan. Sista dag för nomineringar till priset är 9 oktober. Årets pristagare kommer presenteras i december.

Under hösten startar en gemensam kunskapsprocess för insamling, delande och lärande av en mångfald av berättelser om upplevelser i Corona-pandemins spår. Att gemensamt analysera och lära av olika berättelser kan stärka motståndskraften mot antidemokratiska krafter. I månatliga digitala träffar under oktober 2020 – maj 2021 kommer medlemmar dela insamlade berättelser från sina olika nätverk.

Arbetet med en bok som samlar erfarenheter och perspektiv från LUCS verksamhet pågår, med reflektioner kring det större sammanhanget som LUCS är en del av och återkopplingar till certifierade piloter.

Höstens första styrelsemöte hölls på distans den 4 september. Kommande styrelsemöten är den 23 oktober och 11 december.

 

 

Material att ladda ner

Manual Kunskapspiloter med bilaga