Här hittar du information som framför allt riktar sig till medlemmar i LUCS (Local Unesco Cooperation Sweden): kalendarium, verktyg för planering och genomförande av kunskapspiloter, och annan viktig information.

Tipsa även gärna om lokala aktiviteter som arrangeras av medlemmar eller i omvärlden som kan vara relevanta för LUCS medlemmar.

 

 

Vad har hänt under våren 2021?

LUCS fortsätter under 2021 med verksamhet på distans med en mängd olika digitala möten och samtal!

Under hösten 2020 startade en gemensam kunskapsprocess för insamling, delande och lärande av en mångfald av berättelser om upplevelser i Corona-pandemins spår. Att gemensamt analysera och lära av olika berättelser kan stärka motståndskraften mot antidemokratiska krafter. Under våren fortsatte månatliga digitala träffar där medlemmar delar insamlade berättelser från sina olika nätverk.

Klokbok – om lokal Unescosamverkan i Sverige  är en skrift som samlar erfarenheter och perspektiv från LUCS verksamhet. Boken innehåller reflektioner kring det större sammanhanget som LUCS är en del av och återkopplingar till certifierade piloter. Boken lanserades under hösten och tryckta exemplar har skickats ut gratis under våren.

En klokbokcirkel hölls under mars-maj med utgångspunkt i erfarenheterna och tankarna som finns samlade i klokboken, Cirkeln bestod av fem digitala träffar på temana kunskapsutveckling, platsfokus, samverkan, utmaningar och gränser.

LUCS, Botkyrka kommun och Mångkulturellt centrum samverkade i det digitala seminariet  ”Coronas socioekonomiska effekter – en fråga om hur vi bor?” under MR-dagarna 19-21 april.

Årsmöte följt av styrelsemöte hölls digitalt den 14 april. Därefter är nästa styrelsemöte den 2 juni.

 

 

Material att ladda ner

Manual Kunskapspiloter med bilaga