LUCS verksamhetsberättelse för år 2023

Det närmar sig årsmöte i föreningen LUCS! Det är ett bra tillfälle att titta tillbaka på förra året:   Höjdpunkter från vår verksamhetsberättelse för 2023 ➔ Den 9e kunskapspiloten certifierades: Grundskolefotboll mot rasismer ➔ LUCS-priset gick till Zakariya Hirsi, en av initiativtagarna till Kollektiv Sorg.  ➔ En digital lärandecirkel för medarbetare i de tre medlemskommunerna genomfördes med stort engagemang från alla deltagare. ➔ Ett välbesökt fysiskt…

Platsen – som ger och tar plats!

(Texten publicerades första gången som inledning till verksamhetsberättelsen för 2021)    Jag ser den, jag betraktar den, jag har hört talas om den, jag tror om den! Jag känner den, jag omfamnas av den, jag lever genom och i den, jag vet vad den är! Två perspektiv om samma plats, ett inifrån, ett utifrån. Kanske…

Vill vi, kan vi och vågar vi!

(Texten publicerades första gången som inledning till verksamhetsberättelsen för 2020)  I Regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar, finns den beskrivning av vilket land Sverige ska vara, på vilket sätt det ska styras och att all makt ska utgå från folket. Men den anger också vilka värden som ska styra och vad det allmänna ska verka…

Demokratin i Europa är hotad

(Texten publicerades första gången som inledning till verksamhetsberättelsen för 2018)    Demokratin i Europa är hotad. Ja resultat av en sökning på internet med denna mening låter inte vänta på sig och ger många timmars läsning och eftertanke för den som har tid eller tar sig tid. För det borde vara en liten uppoffring vi…

Mod och tro på att samhället går att förändra

  Vi har mod och tro på att samhället går att förändra, att stå emot retorik som försöker skilja människor åt, stå emot de som försöker förminska vissa människors värde, stå emot egoism och populism. Istället stå upp för humanism. Ett liv i trygghet och säkerhet i ett samhälle som står upp för att var…