Årets LUCS-pris till arbete som lyfter röster om sorg

2023 års LUCS-pris går till Sakariya Hirsi, en av initiativtagarna till Kollektiv Sorg, en rörelse som lyfter de många olika rösterna om sorgen över gatuvåld och skjutningar. Genom initiativet Kollektiv Sorg uppmärksammar Sakariya Hirsi den psykiska ohälsan bland människor runtom i Sverige som drabbats av skjutningar och dödligt våld. Rörelsen startade som en kampanj tillsammans…