Unescos högkvarter i Paris

LUCS-priset 2021

LUCS-priset uppmärksammar årligen en person som utfört insatser som främjar interkulturell dialog och social hållbarhet – i ett lokalsamhälle eller på ett bredare plan. Priset omfattar: En engångssumma om 10 000 kr Ett besök till Unesco Paris med två dagars program på plats – att genomföras så snart omständigheterna i världen tillåter Tidigare pristagare: 2016:…

klokbok från lucs

Studiecirkel med LUCS

Nu startar en studiecirkel. Som grundmaterial har vi boken ”Klokbok – om lokal Unescosamverkan i Sverige” . I fem träffar lyfter vi frågor som rör demokrati, interkulturellt förhållningssätt och långsiktigt arbete för social hållbarhet. Varje träff inleds med korta föredrag som ger olika perspektiv på kursens teman och öppnar för diskussion och erfarenhetsutbyten i mindre…

Jobbskapande och arbete mot fördomar får årets LUCS-pris

2020 års LUCS-pris går till Kate Plaskonis, marknadschef på MINE, för hennes insatser för en inkluderande arbetsmarknad och mångfald i Öresundsregionen.   Kate Plaskonis arbetar som marknadschef på MINE och är projektledare för Fördomsfönster Öresund. I sitt arbete skapar Kate nya jobbmöjligheter för utrikesfödda och får företag och organisationer i Öresundsregion att inse vikten av…

Webbinarium om demokrati 19 november

En för alla, alla för vem? – plats för demokrati!? Ett webbinarium om demokrati, migration och lokal platsutveckling. För dig som arbetar med social hållbarhet inom kommun, föreningar, bostadsföretag. Samtal och presentationer om lärande, folkbildning och samverkan för stärkt delaktighet och tillit till demokratin. Boksläpp Klokboken – erfarenheter och lärande av 5 års plats- och…

Bild av Robert Nyberg ur Paul Lappalainens bok Lika rätt

Läs om att främja lika rättigheter

Utöver det självklara, att följa diskrimineringslagen, finns det mycket som både offentliga och privata aktörer kan och behöver göra för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter. Nu tillgängliggör vi Paul Lappalainens skrift “Lika rätt” som pdf att hämta gratis här. I skriften lyfts fram idéer och verktyg som civilsamhället, i synnerhet de som tillhör…

fotbollsspelande tjejer

Tjejfotboll i Borlänge årets Unesco LUCS pristagare

Ökat självförtroende och kämpaglöd hos fotbollsspelande tjejer i Borlänge. Charlotta Volkert som startat fotbollsträningen utsågs till pristagare av Unesco LUCS-stipendiet för i år. Charlotta Volkert arbetar som fältassistent i Borlänge och har startat fotboll för tjejer i västra Borlänge. Där finns Borlänges mest socioekonomiskt utsatta områden. Hon har med driv och engagemang arbetat för att…