Årets LUCS-pris till arbete som lyfter röster om sorg

2023 års LUCS-pris går till Sakariya Hirsi, en av initiativtagarna till Kollektiv Sorg, en rörelse som lyfter de många olika rösterna om sorgen över gatuvåld och skjutningar. Genom initiativet Kollektiv Sorg uppmärksammar Sakariya Hirsi den psykiska ohälsan bland människor runtom i Sverige som drabbats av skjutningar och dödligt våld. Rörelsen startade som en kampanj tillsammans…

LUCS-priset 2023

LUCS-priset uppmärksammar årligen en person som utfört insatser som främjar interkulturell dialog och social hållbarhet – i ett lokalsamhälle eller på ett bredare plan. Priset omfattar: En engångssumma om 10 000 kr. Ett besök till Unesco Paris med två dagars program på plats. Tidigare pristagare: 2016: Sauda Luzze 2017: Rami Al-Khamisi 2018: Abdi-Noor Mohamed 2019:…

Intervjuserie med medlemmar inom LUCS – Interkulturella Städer Sverige

Intervju med Evelina Lundqvist, medgrundare till den ideella organisationen Interkulturella Städer Sverige Som medlem i LUCS (Föreningen för lokal Unesco-samverkan Sverige) ingår man i en kunskapsplattform bestående av aktörer som genom utbyte av erfarenheter, perspektiv och inspiration arbetar för gemensamt att driva en utveckling mot framväxt av hållbara platser som präglas av social jämlikhet och…

LUCS-pilot: Jämlik hälsa

Hälsoinformatörer från LUCS-pilot förbättrar folkhälsan   Skillnaden i hälsa och livslängd skiljer sig mycket mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Hälsoinformatörers arbete är en viktig insats för att minska dessa skillnader och bidra till mer jämlik hälsa.   En av de allra första kunskapspiloterna inom LUCS handlade om att utbilda hälsoinformatörer. Idag finns över 100 hälsoinformatörer…

Intervjuserie med medlemmar inom LUCS – ABF

Intervju med Zaynab Ouahabi, teamledare och ansvarig för kris, hållbarhet och klimatomställning på ABF Som medlem i LUCS (Föreningen för lokal Unesco-samverkan Sverige) ingår man i en kunskapsplattform bestående av aktörer som genom utbyte av erfarenheter, perspektiv och inspiration arbetar för gemensamt att driva en utveckling mot framväxt av hållbara platser som präglas av social…

Redovisa och berätta om det omätbara

Utdrag från “Redovisa och berätta om det omätbara” en opinionstext skriven av Maria Sundström.   Maria Sundström följde det lokala arbetet i Fittja under projektet och kunskapspiloten Kloka platser från maj 2021 till april 2022. Vi bad henne reflektera utifrån en etnologisk blick på förutsättningarna att förstå en plats som står i fokus för olika…

Intervjuserie med medlemmar inom LUCS – Mälardalens universitet

Intervju med Linda Jonsson, filosofie doktor och lektor på Mälardalens universitet, medlem i LUCS Som medlem i LUCS (Föreningen för lokal Unesco-samverkan Sverige) ingår man i en kunskapsplattform bestående av aktörer som genom utbyte av erfarenheter, perspektiv och inspiration arbetar för gemensamt att driva en utveckling mot framväxt av hållbara platser som präglas av social…