LUCS-pilot: Jämlik hälsa

Hälsoinformatörer från LUCS-pilot förbättrar folkhälsan   Skillnaden i hälsa och livslängd skiljer sig mycket mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Hälsoinformatörers arbete är en viktig insats för att minska dessa skillnader och bidra till mer jämlik hälsa.   En av de allra första kunskapspiloterna inom LUCS handlade om att utbilda hälsoinformatörer. Idag finns över 100 hälsoinformatörer…