Svenskt nätverk för interkulturella städer startat

Det svenska nätverket för interkulturella städer, ICC Sverige, startades förra veckan. Målet är att stödja svenska kommuner att jobba för en interkulturell samhällsutveckling. Det vill säga att kommuner skapar möten där ömsesidig förståelse uppstår mellan människor och grupper. På bilden presenterar Lumnije Mehmeti Botkyrkas arbete med interkulturellt flyktingmottagande, det arbetet bedrivs också som en kunskapspilot…